Symbolika kolorów w różnych krajach.

Istotne znaczenie w reklamie międzynarodowej ma zastosowanie odpowiednich kolorów. Dlatego konieczna jest  znajomość różnic w symbolice kolorów w różnych krajach. Na przykład biały w Chinach i Japonii jest kolorem żałoby, w Ameryce Łacińskiej czerwony kojarzony jest ze śmiercią, w Malezji zielony łączony jest z chorobą. Kolor niebieski w Holandii uznany jest za ciepły i sympatyczny, w Szwecji ten sam kolor odbierany jest jako zimny, a na Dalekim Wschodzie kojarzy się ze śmiercią. Ze względów religijnych zalecane jest na przykład nieużywanie koloru zielonego w reklamach w krajach muzułmańskich. W tabeli zestawiono symboliczne znaczenie kolorów w różnych krajach europejskich. Warto zauważyć, ze nawet w podobnym  kręgu kulturowym, jakim jest Europa, występują znaczne różnice w postrzeganiu danych kolorów.Kolory
czarny
biały
czerwony
zielony
niebieski
żółty
Austria
Żałoba
Niewinność
Gniew, miłość, namiętność, ogień
Nadzieja
Wierność
Zazdrość
Dania
Żałoba, zmartwienie

Niewinność, czystość
Miłość, ogień, niebezpieczeństwo
Nadzieja, zdrowie, nuda
Dobra jakość
Fałsz, skromność, niebezpieczeństwo
Finlandia
Zmartwienie, zazdrość
Niewinność, czystość

Gniew, miłość, namiętność, ogień
Nadzieja, skromność
Zimno, brak pieniędzy, niewinność

Francja
Zmartwienie, pijaństwo, zazdrość, pesymizm
Młodość, czystość
Gniew, gorąco, przyjemność, trzeźwość osądu
Młodość, obawa
Gniew, obawa
Choroba
Portugalia
Żałoba, głód, zmartwienie
Niewinność, młodość, pokój

Wojna, krew, namiętność, ogień
Nadzieja
Zazdrość, trudności, problemy
Rozpacz, plaga
Szwajcaria
Pesymizm, cos nielegalnego
Niewinność, czystość
Gniew, ogień
Cos niechcianego, coś niedojrzałego
Wściekłość, gniew, romans

Szwecja
Żałoba, zmartwienie
Dobroć
Gniew, ogień, wściekłość
Dobroć, niedoświadcze-nie
Lekkomyslność, zimno
Brak pieniędzy
Włochy
depresja
Niewinność, obawa, nieudana miłość
Gniew, ogień, niebezpieczeństwo
Młodość, brak pieniędzy, gniew
Obawa
Gniew

Używane w reklamie symbole także mają inne znaczenie w różnych krajach. Na przykład sowa w krajach europejskich traktowana jest jako ptak mądrości, natomiast w Indiach jako ptak przynoszący nieszczęście. W Europie wąż budzi skojarzenia negatywne, np. związane z niebezpieczeństwem, a  w Korei jest symbolem mądrości. Zaleca się także, by w krajach azjatyckich, głownie ze względów religijnych, nie wykorzystywać wizerunku zwierząt jako symboli różnych firm czy ich produktów, ponieważ zwierzęta są postrzegane jako niższy szczebel w hierarchii bytów. Przy wyborze opakowania produktu jako elementu promocji należy brać pod uwagę nie tylko wyobrażenia o określonym symbolu, ale także religię. Jedno z polski przedsiębiorstw produkujących wyroby cukiernicze miało problemy ze sprzedażą swoich „krówek” w Indiach. Wynikało to oczywiście z nieuwzględnienia znaczenia symbolu jakim jest krowa w Indiach. Zgodnie z hinduistycznymi pismami świętymi, krowa powinna być traktowana jako jedna z siedmiu matek człowieka, gdyż jako dawczyni mleka staje się jego karmicielką. Wbrew pozorom, hinduiści nie czczą krów, ale starają się im zapewnić ochronę, co przejawia się łagodnym traktowaniem i nie zabijaniem ich dla mięsa.

Także liczby mogą mieć odmienne znaczenia. W naszej kulturze za liczbę pechową uznaje się „13”, zaś w Japonii za takową uchodzi „4”. Wpływ czynnika kulturowego widoczny jest także  w treści przekazów reklamowych w poszczególnych krajach. W Niemczech ważna jest racjonalność, fakty, dane, raczej rzadko występuje erotyka.  W Francji znaczenie ma estetyka, ekstrawagancja, erotyzm, fantazja i kreatywność. W Wielkiej Brytanii stawiają się na humor i ironię. W USA reklamy są bardzo natarczywe, dosadne, odwołują się do faktów i przesadnie zachwalają doskonałą jakość swoich produktów.

Jest to tylko mały zarys szerokiej tematyki symboli w odmiennych kulturach, stopniowo będę ten temat poszerzać.

Źródło: Limański A., Drabik I. (2010), Marketing międzynarodowy, Warszawa: Difin.

0 komentarze:

Prześlij komentarz