Dobre przygotowanie do negocjacji międzynarodowych.

Dobre przygotowanie do negocjacji międzynarodowych przy uwzględnieniu różnic kulturowych może bazować na poniżej wymienionych rekomendacjach:
  • przygotuj się do negocjacji poznając kulturę kontrpartnera, zagłęb się we wspólne szczegóły z historii i poznaj język,
  • stwórz więź z rozmówcami, postaraj się dowiedzieć o nich jak najwięcej, zanim usiądziesz do stołu rozmów,
  • nie zakładaj, że to co przekażesz w komunikacie werbalnym i niewerbalnym zostanie zrozumiane tak jak to byś to zrozumiał, odbiorca zinterpretuje przekaz zgodnie z własnym językowym i kulturowym zapleczem,
  •  bądź ostrożny w przekazywaniu werbalnych i niewerbalnych komunikatów,nie przeceniaj siły obrony argumentów, możesz uzyskać krótkotrwałe efekty kosztem zerwania relacji,dostosuj swoją strategię do kulturowych potrzeb przeciwnika, zostaw sobie przestrzeń do targowania, zostaw kartę atutową na koniec gry, 
  •  zrównoważ elastyczność i innowacyjność, 
  •  bądź cierpliwy, pośpiech prowadzi do niepotrzebnych ustępstw, ponadto nie naciskaj na partnerów, niech podejmą decyzję we właściwym czasie,
  • bądź uważny czy partnerzy rozmów nie przywiązują dużej wagi do statusu oraz zachowania twarzy, symboliczne korzyści mogą zrekompensować ich finansowe ustępstwa,
  • nie bądź zaskoczony, gdy rozmowy wykroczą poza wyznaczony temat, trzeba przewidzieć to i stworzyć system zachęt dodatkowo dołączonych do pierwotnego kontraktu.

0 komentarze:

Prześlij komentarz