Arabia Saudyjska

Arabski styl negocjacyjny jest bardzo zbliżony do egipskiego. O kolektywizmie Saudyjczyków świadczy fakt, iż są silnie związani z grupą i zachowują się wobec niej lojalnie. Najważniejszą zbiorowością grupową w Arabii Saudyjskiej jest rodzina. Arabski styl negocjacji jest propartnerski. To oznacza, że podstawą do negocjacji jest najpierw poznanie rozmówców. Może również dojść do sytuacji, że Saudyjczyk poprosi swojego kontrpartnera w rozmowach o przysługę. Sposobem na obrócenie takiej sytuacji na swoją korzyść jest wyrażenie zgody na pomoc, nawet jeżeli wywiązanie się z niej jest niemożliwe.
Dla arabskiego partnera ważniejsze będzie w tym momencie okazanie chęci udzielenia pomocy. Bez trudu zrozumie on, że nie mogłeś mu pomóc z powodu zaistnienia niesprzyjających okoliczności.[1]
Saudyjczycy są bardzo ekspresyjni, a ich styl jest charakterystyczny dla kultur wysokiego kontekstu. Ich wypowiedzi są najczęściej elokwentne i nie da się pozbyć wrażenia, że saudyjscy negocjatorzy przesadzają w swoich stwierdzeniach. Mają oni też inne pojmowanie osobistej i intymnej przestrzeni, stąd też zachowują mały dystans. Saudyjczycy za obrazę uznają podanie lewej ręki, lub jakiegokolwiek przedmiotu za jej pomocą (ponieważ lewa ręka jest używana do higieny intymnej i jest uważana za „nieczystą”). Podobne znaczenie ma pokazywanie podeszew butów, które również są nieczyste (dlatego Arabowie zawsze zdejmują buty przed wejściem do meczetu).[2]
           Proces negocjacji z Saudyjczykami jest silnie podporządkowany miejscowym zwyczajom wynikającym z tradycji plemiennej i islamskiej. Aby uniknąć faux pas zdecydowanie rekomendowanym krokiem jest jak najgłębsze zapoznanie się z kulturą arabską oraz zwyczajami muzułmanów. Istnieje duża potrzeba zwrócenia uwagi na ten element, ponieważ z pozoru mały błąd może być katastrofalny w skutkach. Obowiązujące w Arabii Saudyjskiej prawo jest bardzo restrykcyjne i, jak w innych krajach muzułmańskich, obraza religii jest bardzo surowo karana. Także ze względu na tradycję religijną, pozycja kobiet w społeczeństwie saudyjskim jest bardzo niska, dlatego ich obecność w saudyjskim zespole negocjacyjnym jest prawdziwą rzadkością. Udział kobiet saudyjskich w negocjacjach może świadczyć o tym, że znalazły się one w nich dzięki silnym koneksjom rodzinnym lub za sprawą bardzo wysoko postawionej osoby.[3] Negocjacje z Saudyjczykami są długie i wymagają dużego wysiłku oraz zdolności targowania się. Według negocjatorów z Arabii Saudyjskiej miarą sukcesu w targach jest to jak bardzo potrafią oni odwieść partnera od początkowej oferty.[4]
Arabia Saudyjska jest jednym z najsilniejszych państw Bliskiego Wschodu i posiada dużą gospodarkę, która bazuje na eksporcie ropy naftowej. Saudyjczycy starają się uniezależnić od tego źródła dochodu i dążą do ulokowania zarobionych „petrodolarów” w przedsiębiorstwa z całego świata stanowiące cenne i obiecujące aktywa. Dlatego saudyjscy negocjatorzy coraz częściej biorą udział w rozmowach z radami nadzorczymi przedsiębiorstw i rządami innych krajów. 


[2] Ibidem.
[3] Richard Gesteland, op. cit., s. 182.
[4] Ibidem, s. 184-185.

0 komentarze:

Prześlij komentarz